Disclaimer

Inhoud:

Hoewel wij ernaar streven om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Wij kunnen geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks:

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Wij kunnen daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy:

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons verstrekt. Dit houdt tevens in dat wij zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Copyright:

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer:

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.